Urbanització Parcel·les 9 i 10

Poligon Cimalsa, Lleida