Serveis

Reig Arquitectes - Serveis

Arquitectura: edificació i rehabilitació

Realitzem projectes, des del disseny i conceptualització fins a l'execució final, amb les corresponents direccions d'obra, en tots els àmbits i escales de l'edificació i la rehabilitació. Sempre des dels principis que professionalment ens distingeixen: funcionalitat, sostenibilitat, bellesa, respecte de l'entorn, adequació econòmica i amb atenció a les peculiaritats de cada projecte o promoció.

Paisatgisme i urbanització

Planifiquem i programem l'ordenació d'espais urbans i naturals, respectant les peculiaritats del medi i l'entorn per aconseguir harmonia entre les noves implantacions, les preexistències i les noves activitats a desenvolupar. Des de jardins particulars a obres de gran envergadura, les nostres propostes responen també a les necessitats econòmiques i constructives de cada projecte.

Gestió integral de projectes i obres

Gestionem l'execució dels projectes de forma global, incloent la coordinació de pressupostos, les tasques de recerca, gestions i negociacions amb els diferents proveïdors, professionals i industrials que participen en el bon desenvolupament de l'obra. Tot això per aconseguir estalviar temps, diners i preocupacions al client, centrant les gestions sota un sol interlocutor.

Arquitectura administrativa i legal

Redactem, administrem i gestionem tot tipus de certificats, taxacions, informes, valoracions, peritacions, Certificats d'Eficiència Energètica, Cèdules d'Habitabilitat, sol·licituds de subvencions, la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE.), certificats d'idoneïtat, projectes de legalització, aixecaments de planos, i tot tipus de documents relacionats amb el teu immoble i obra.

nZEB (near zero energy buildings)/ Passivhaus

Zeroenergy és un servei per l’eficiència energètica i la sostenibilitat en l’edificació. Som especialistes certificats pel Passivhaus Institut en el disseny d’edificis passius i d’alta eficiència energètica, en els que aconseguim reduir la despesa econòmica en energia, les emissions de CO2 a l’atmosfera i augmentar el confort en els espais a habitar.

Arquitectura Virtual

Especialistes en infoarquitectura 3d, realitzem imatges generades per ordenador per la previsualització de projectes arquitectònics, urbanisme i obra civil.