nZEB (near zero energy buildings)/ Passivhaus

Zeroenergy és un servei de Reig Arquitectes per l’eficiència energètica i la sostenibilitat en l’edificació. A Reig Arquitectes som especialistes certificats pel Passivhaus Institut en el disseny d’edificis passius i d’alta eficiència energètica.

Passivhaus és l’estàndard internacional més exigent per dissenyar edificis de molt baix consum energètic, amb el qual s’aconsegueix:

-Una demanda màxima d’energia per calefacció de 15 Kwh/m2any.
-Una demanda màxima d’energia per refrigerar de 15 Kwh/m2any.
-Un consum màxim d’energia primària per calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i electricitat de 120 Kwh/m2any.

Amb aquests criteris desenvolupem edificis de nova planta i rehabilitacions eficients energèticament i ambientalment sostenibles, i aconseguim reduir la despesa econòmica en energia, reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i augmentar el confort i la salubritat en els espais interiors.

Apliquem l’estàndard Passivhaus en el disseny i construcció d’edificis de nova planta aconseguint una reducció del consum energètic, al voltant d’un 80% respecte a les construccions convencionals, i d’aquesta manera aconseguim la màxima qualificació energètica possible: la classe A.

Amb la utilització d’energies renovables per abastir la baixa demanada energètica que generen aquests edificis podem assolir un “edifici d’energia neta zero” (zero-energy building).

Igualment apliquem aquests criteris en les rehabilitacions, poden transformar les construccions existents en edificis de molt baix consum energètic.

Per la fase d’execució utilitzem sistemes de control de qualitat i d’avaluació com la termografia i el test de blower Door, que permeten obtenir dades reals per valorar la correcta execució de les millores projectades.